Europees Parlement verplicht digitale autoradio

Europees Parlement verplicht digitale autoradio

 

Vernieuwde «Europese elektronische communicatiecode» goedgekeurd

 

europees-parlement

 

Het Europees Parlement keurde gisteren de vernieuwde «Europese elektronische communicatiecode» (EECC) goed. Die verplicht onder meer dat alle nieuwe autoradio’s alle vormen van digitale radio via de ether moeten kunnen ontvangen. Een nieuwe autoradio met enkel nog FM en AM zal binnen twee jaar nergens nog mogen in de EU.

 
De verplichting tot “interoperabiliteit”, zoals dat heet, zal Europees weliswaar enkel gelden voor autoradio’s, maar daarnaast krijgen de landen van de Europese Unie individueel de vrijheid om zelf ook de verkoop van enkel analoge huishoudelijke radiotoestellen te beperken of zelfs helemaal te verbieden. Italië voert als eerste land binnen de Unie dergelijke maatregel trouwens al in, per 1 januari 2020. In ons complexe federale landje zou dergelijke maatregel enkel door de federale regering kunnen worden beslist.

 

De nieuwe directieve moet nu eerst nog formeel worden bekrachtigd door de Raad van de EU (de raad van ministers voor dit domein), waarna de tekst verschijnt in het Publicatieblad van de Europese Unie, wellicht begin 2019. De landen van de EU hebben vanaf dan twee jaar de tijd om alles om te zetten in hun nationale wetgeving.

 
De algemene verwachting is echter dat de Europese autosector en de producenten van autoradio’s niet nog eens twee jaar zullen wachten om zich in regel te stellen met de nieuwe directieve. De kans is dus groot dat de volgende twee jaar het aantal nieuwe auto’s met DAB+ als standaard al spectaculair zal stijgen, om tegen 2021 aan 100 procent te zitten.

 

Bescherming van de consument

 

Overigens spreekt Europa nergens specifiek over DAB+, maar enkel in het algemeen over “digitale radio via de ether”. In de praktijk zullen, zoals we trouwens al eerder schreven, alle nieuwe autoradio’s dus ook met digitale uitzendvormen als DRM en DRM+ overweg moeten kunnen.

 
Op zich is de nieuwe Code de logica zelve. De helft van de Europese bevolking wordt vandaag al gedekt door een of andere vorm van digitale radio via de ether. De volgende jaren zal die dekkingsgraad enkel maar (fors) toenemen. Vanuit het oogpunt van de bescherming van de consument is het dus niet meer dan normaal dat Europa strikter reguleert hoe nieuwe radiotoestellen overweg moeten kunnen met alle bestaande uitzendvormen, zowel analoog als digitaal.

 
Mede in functie van de veiligheid werd daarom geoordeeld dat minstens de autoradio’s overal en altijd in Europa elke vorm van digitale radio moeten kunnen ontvangen. Voor de bestaande analoge AM en FM geldt die verplichting dus niet, om de eenvoudige reden dat die in de auto vandaag als een vanzelfsprekendheid worden gezien in heel Europa. Bovendien wil Europa vooral geen roet in het eten gooien in de toekomstige uitdoofscenario’s voor analoge radio.

 

Geen DAB+ in smartphones

 

Toch is de nieuwe Code zeker geen algemene overwinning voor de protagonisten van DAB+. Die hoopten lang dat Europa ook de huis-, tuin- en keukenradio’s uniform zou reguleren. Niet dus, wat betekent dat de druk nu bij de verschillende landsregeringen zal komen te liggen.

 
Daarnaast leren we uit de kleine lettertjes van de nieuwe directieve ook dat de lidstaten de smartphoneproducenten niet zullen mogen verplichten om bv. een DAB+ chip te voorzien in de smartphones. Veel van de nieuwe smartphones hebben vandaag nog steeds een (al dan niet geactiveerde) FM-chip aan boord, maar volgens Europa is radio (via de ether, wordt hier bedoeld) op een smartphone in feite maar “een bijkomstige functie”.

 
Voor de radioamateurs geven we tot slot nog mee dat ook hun (gespecialiseerde) ontvangstapparatuur buiten schot blijft in deze nieuwe Code.
De volledige Nederlandstalige tekst (pdf) van de nieuwe EECC vind je hier. Met betrekking tot de materie rond digitale radio gaat het met name over artikel 113 en 113 annex XI.

 

511a5-radiovisie-logo-klein-png-463

 

5524c-140731294-1061

Advertenties

1 op 5 Vlamingen luistert digitaal naar radio

1 op 5 Vlamingen luistert digitaal naar radio

 

Internet loopt nog wel fors voor op DAB+, volgens nulmeting

 

DAB-in-Vlaanderen-week-digitale-radio.png

 

De Vlaamse overheid maakte gisterenmorgen, bij de start van de eerste Vlaamse «Week van de digitale radio», de cijfers bekend van de zogenaamde ‘nulmeting digitale radio’, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ipsos.
Daaruit blijkt dat 21 procent van de Vlamingen nu al digitaal naar de radio luistert. Toch een behoorlijk cijfer dus, al is DAB+ momenteel slechts verantwoordelijk voor amper drie van die 21 digitale procenten. Luisteren naar de radio via internet (12 procent) en digitale tv (6 procent) gaan de digitale ether vooraf.

 

Eén op de vier Vlamingen weet wel wat DAB+ is, aldus het onderzoek. Zeven procent heeft al zo’n toestel en nog eens elf procent overweegt de aanschaf van een DAB+ toestel. In heel België staat de teller van verkochte DAB+ radio’s, inclusief autoradio’s, op ruim 540.000 (stand 2013 t.e.m. juni 2018). In de eerste helft van 2018 reed 30 procent van de nieuw verkochte auto’s de garage uit met standaard een DAB+ autoradio aan boord (bron: JATO Dynamics en GfK). De infografiek van het Ipsos-onderzoek vind je hier.
De week is de start van de Vlaamse overheidscampagne “De Kracht van Radio”, met de focus op DAB+. Tegelijk gaat vandaag de informatiewebsite van start rondom radio luisteren via DAB+: www.dabplus.be.
“Wij zijn blij verrast met de resultaten”, zegt minister van Media Sven Gatz (Open VLD). “In Engeland – waar digitalisering van radio ruim een decennium geleden startte – luistert ca 52% digitaal naar de radio, waarvan 73% via DAB. In Zwitserland luistert 63% digitaal, waarvan de helft via DAB+. De Vlaamse overheid stimuleert middels haar beleid de digitalisering van het medium radio. Het is goed te zien hoe de stations samenwerken en ook retailers en fabrikanten van DAB+-radio’s betrokken zijn. Ook het percentage auto’s dat wordt geleverd met standaard DAB+ aan boord zal snel toenemen. De gezamenlijke campagne van alle DAB+ radiostations in Vlaanderen zal de bekendheid en voordelen van DAB+ meer en meer in de verf zetten. De week van de digitale radio wil luisteraars via radio, tv, online, print en in de winkels meer vertrouwd maken met DAB+ en digitale radio.”

 
Op dit moment zijn 20 Vlaamse radiostations, waarvan 8 VRT-producten, in zo goed als heel Vlaanderen te beluisteren via DAB+, plus één buitenlands product (BBC World Service). Opmerkelijk is dat de nieuwe website ook nieuwe kaarten geeft van de dekking van dekking van de huidige twee netwerken (de VRT-mux 12A en de commerciële mux 11A). Daaruit blijkt duidelijk dat 11A toch nog steeds behoorlijk wat gaten blijft vertonen, onder meer door het ontbreken van de zenders Vloesberg en Waver, maar ook in het noorden van Oost- en West-Vlaanderen.

 

mux 11A.png

Dekking van de commerciële mux 11A

 

Public.png

Dekking van de VRT-mux 12A

 

DABheader_0

 

511a5-radiovisie-logo-klein-png-463

 

659c0-140731294-1063

 

 

Febiac pleit voor datum afschaffing FM-band

Febiac pleit voor datum afschaffing FM-band

 

I.v.m.de ‘Week van de digitale radio’

 

Autoradio.png

 

De definitieve doorbraak van digitale etherradio is sterk afhankelijk van het aantal auto’s dat is uitgerust met de juiste ontvanger. Alhoewel de techniek niet nieuw is en er het voorbije jaar toch aardig geïnformeerd werd over DAB+, is het opvallend dat slechts een kwart van de nieuw verkochte auto’s in België een dergelijk toestel aan boord heeft.

 

Fabrikanten voor een voldongen stellen, zou één en ander kunnen versnellen. Dat was de achterliggende gedachte toen Joost Kaesemans , directeur communicatie van automobielorganisatie Febiac pleitte, net zoals netwerkoperator Norkring, voor een duidelijke datum wanneer de FM-band definitief uitgeschakeld wordt. Hij deed dit in Leuven, op afgelopen maandag 5 november, tijdens het jaarlijkse door de VRM) georganiseerde symposium. Als onderwerp voor dit jaar werd gekozen voor DAB+, een actueel thema gezien de wijzigingen in het Vlaamse radiolandschap van de voorbije maanden en ‘De Week van de Digitale Radio’ die op 12 november start. Diverse genodigden gaven er hun visie. Onder hen vertegenwoordigers van radiostations, zenderexploitanten en dus ook van Febiac.

 

Joost Kaesemans: “Momenteel is slechts één kwart van de verkochte voertuigen uitgerust met DAB+. Zodra de datum er is, wordt het veel makkelijker om autofabrikanten te overtuigen DAB+ standaard te installeren in de auto”.

 

Jacqueline Bierhorst, Project Director Digital Radio Netherlands, maar ook consultant in deze materie voor de Vlaamse overheid, waarschuwde evenwel dat een snelle transitie “bij de consumenten veel weerstand zal oproepen” en pleitte voor een meer spontane, organische evolutie naar digitaal luisteren, dat er volgens haar “ongetwijfeld” zal komen.
Net zoals dit in het Verenigd Koninkrijk de norm was, wil ook Mediaminister Sven Gatz de FM-band pas opdoeken als minstens de helft van de reguliere luistertijd digitaal gebeurt. Waarbij niet enkel DAB+-, maar ook het internet wordt meegeteld. Ten vroegste twee jaar later worden de uitzendingen via FM definitief tot slot afgeschaft.

 

Deze week, tijdens de eerste ‘Week van de digitale radio’, worden de eerste cijfers rond het digitale luisteren in Vlaanderen bekend gemaakt. In september werd een eerste nulmeting verricht om een stand van zaken op te kunnen maken. Ook voor 2019 en 2021 werden al metingen geprogrammeerd om de evolutie op te volgen.

 
Alle landelijke radiostations die nu reeds digitaal via de ether te beluisteren zijn, zullen de vlag hijsen rond DAB+: FamilyRadio, Joe, Joe 70’s, Joe 80’s, Klara, MNM, MNM Hits, Nostalgie, Qmusic, Radio 1, Radio 2, Radio Maria, Roxx, Studio Brussel, TOPradio, VBRO, VBRO Evergreen en VRT NWS. Ook de meeste zaken waar digitale ontvangers worden verkocht, zullen aandacht besteden aan deze nieuwe uitzendtechniek.

 

511a5-radiovisie-logo-klein-png-463

 

edb5b-140731294-1054

 

 

Wordt dit uw toekomstige autoradio?

Wordt dit uw toekomstige autoradio?

 

Radioplayer demonstreert hybride Reference Radio

 

radioplayer-radio-reference

 

Op een industrie-event voor radio-professionals en autobedrijven in Berlijn onthulde het Britse Radioplayer deze week een prototype van Reference Radio, een touchscreen-radio voor dashboards met slimme ‘hybride’ technologie.

 
Belangrijkste eigenschap aan deze ‘hybride’ is dat die vlekkeloos DAB+, FM en internetradiostreams in één enkele lijst kan afspelen, zonder dat de gebruiker eerst de verschillende bronnen moet selecteren. De bestuurder tikt gewoon op het logo van een station en het systeem doet de rest.

 
De interface werd volledig werkend gedemonstreerd op een 7-inch Android touchscreen, het formaat dat vaak wordt gebruikt in dashboards van moderne auto’s. De bestuurder schakelt tussen favoriete stations door op een logo te tikken, op het scherm te vegen of op de knoppen op het stuurwiel te drukken.

 

Aan Reference Radio ging jarenlang onderzoek en ontwikkeling vooraf met partners uit de sector, zoals WorldDAB, Digital Radio UK, RadioDNS en Audi. Het prototype toont hoe omroepgroepen zoals de BBC, Global, Bauer en tientallen internationale radiogroepen willen dat hun zenders in de autoradio’s van de toekomst verschijnen.

 
“De Radioplayer Reference Radio laat zien dat radio eenvoudig, slim en sexy kan zijn in de connected cars van de toekomst”, zegt Michael Hill, Managing Director bij Radioplayer. “Bij het ontwerp was de veiligheid van de bestuurder een sleutelfactor. Een eenvoudige, intuïtieve interface op een groot scherm vermindert de afleiding.”

 
Radioplayer wil met dit partnerschapsproject zowel de autobedrijven als de omroepen helpen om een ​​betere gebruikerservaring te bieden in de voertuigen van de toekomst. In de volgende fase van ontwikkeling wordt spraakbesturing getest, evenals podcasts en personalisatie.

 
Autobedrijven, fabrikanten van apparatuur en alle geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om feedback te geven op het prototype. De verschillende merken zullen in de toekomst via een API zowel de visuele beleving van de app als de feeds van de beschikbare stations kunnen aanpassen.

 
Radioplayer is een Brits non-profit radiotechnologieplatform dat eigendom is van de BBC en de drie grote commerciële radiogroepen (Global Radio, Bauer Media Group en RadioCentre). Het werd opgericht als een antwoord op het Amerikaanse TuneIn, dat door de omroepen te veel als een commerciële bedreiging wordt gezien.

 

Het platform beheert onder meer een internetradio web-tuner, een set mobiele telefoon-apps en een in-car-adapter. Het wordt onder licentie ook in andere landen uitgerold. Zo heeft Wallonië al langer een eigen versie van Radioplayer. Begin dit jaar maakten ook de landelijke Vlaamse radio-omroepen bekend dat ze mee in Radioplayer gaan stappen, al bleef het daar sindsdien wel stil rond.

 

Klembord01

Klik op de afbeelding!

 

511a5-radiovisie-logo-klein-png-463

 

eb594-140731294-1055

VRT-radio’s verhogen bitrate op DAB+

VRT-radio’s verhogen bitrate op DAB+

 

dab-ook-beelden.png

 

Je hebt er meer dan waarschijnlijk helemaal niets van gemerkt, maar de VRT-mux 12A op DAB+ ziet er sinds maandag lichtjes anders uit. De 11 hoofdkanalen zenden nu allemaal uit in 96 kbp/s. Alleen het nieuwskanaal VRT NWS blijft uitzenden in 48 kbp/s.

 
Tot zondag beschikte elk (muziek)kanaal over 80 kbp/s voor de audio plus 16 kbp/s apart voor data (SLS, de slideshow dus). Die aparte pakketten voor datastream zijn echter al enkele jaren niet meer van deze tijd. Sinds een jaar of vijf bestaat de MOT-techniek, waarbij de data gewoon softwarematig in het audiosignaal mee wordt verweven, zonder dat de audiokwaliteit daar onder lijdt. Onder meer in Nederland en Duitsland werd die nieuwe techniek heel snel geïmplementeerd en zowat alle zendertechnici zijn het erover eens dat dit de nieuwe algemene standaard wordt. Dat is wat de VRT nu ook doet.

 

Ook in de Norkring-mux 11A werden de voorbije weken en maanden al zes van de 13 stations voorzien van deze MOT, reden trouwens waarom er voldoende plaats kon worden gevonden om ook Nostalgie op deze mux toe te laten. Meer nog: de nieuwste DAB+ toestellen op de markt kunnen enkel overweg met deze nieuwe techniek en zijn zelfs ‘blind’ voor beelden en info die via aparte datapakketten worden meegezonden.

 
Waarom van 80 naar 96 kbp/s?

 
Het is dus al bij al zeker niets te vroeg dat ook de VRT nu deze stap heeft gezet. Vraag is enkel of het wel nodig was om alle streams van 80 naar 96 kbp/s te brengen. Het implementeren van die data in de audio heeft immers geen gevolgen voor de kwaliteit van die audio. Bij 80 kbp/s met geïntegreerde data had men binnen de VRT-mux theoretisch nog ruimte kunnen creëren voor twee extra kanalen. Eén van die twee had bijvoorbeeld kunnen dienen voor een uitwisseling met de RTBF, zie hier. Door van 80 naar 96 te gaan blijft de mux nu echter ‘propvol’. Theoretisch.

 
Het heeft er dus minstens alle schijn van dat de VRT met dit manoeuvre een eventuele (politieke) discussie over dit ruilthema gewoon technisch wil afblokken. De VRT-mentaliteit kennende zal de openbare omroep gewoon argumenteren dat ze op DAB+ een ‘maximale audiokwaliteit nastreeft’. Een plekje moeten afstaan aan de RTBF zal dan worden uitgelegd als ‘een verlies aan audiokwaliteit’. De trucjes van de foor, zeg maar. Het is de bekende non possumus, een liedje dat de VRT al een halve eeuw zingt zonder dat de politiek dat in vraag durft te stellen.

 
Akkoord, 96 kbp/s zal in de oren van sommigen beter klinken dat 80 kbp/s, maar dat is erg subjectief. Binnen het (Europese) DAB+ studieproject zijn de voorbije tien jaar al vaak objectieve ‘blinde’ testen gedaan met een neutraal publiek. Daaruit bleek telkens overduidelijk dat – puur wetenschappelijk gezien – niemand nog een kwaliteitsverschil merkte tussen streams van 64 kbp/s en streams met een hogere bitrate. Een deel van het testpubliek schatte een signaal van 64kbp/s steevast zelfs hoger in dan signalen van 80 en 96 kbp/s. Om maar te zeggen: het zit ‘m in dit zogenaamde kwaliteitsdebat vaker «tussen» de oren dan «in» de oren.

 

Klembord01

 

261ab-radiovisie-logo-klein-png-443

 

76710-140731294-825

 

 

Joe: Celebrate the 90’s Top 900

Joe: Celebrate the 90’s Top 900

 

Niet enkel op de radio, maar (voor eendeeltje) ook op televisie

 

Joe-Top-900.jpg

 

De herfst en z’n eindeloos mooie kleuren. De herfst en z’n vallende bladeren. De herfst en z’n onvermijdelijke rij muzieklijstjes op de radio. Het ene fenomeen is al wat leuker dan het andere. De kleuren en de bladeren kan u moeilijk ontlopen, bent u geen fan van op nummer-gerangschikte-muziek, lees dan vooral niét verder.

 
Bent u toch benieuwd naar het vervolg, dan haakt u misschien toch nog af als u weet dat het om een Top 900 gaat met énkel muziek uit de jaren 90. Nog steeds bezig? Hou dan vol tot op het einde, want de ellenlange lijst die vanaf 12 november wordt uitgezonden door Joe, zal dan toch uw ding kunnen zijn.

 

Naar de ‘Celebrate the 90’s Top 900’ kan u niet enkel luisteren maar ook nog eens kijken. Al moet u daarvoor wel extra vroeg uit de veren. Toch als u het begin van de uitzending niet wil missen. Joe trok een lijntje naar de tv-collega’s van Caz, zodat u iedere ochtend tussen 06:00 en 09:00 uur het presenterende duo Sven Ornelis en Anke Buckinx ook aan het werk kan zien.

 
Ze krijgen er elke ochtend het bezoek van een tv-omroeper of omroepster uit de bewuste 90’s. Johan Verstreken mag maandag aanstaande, 12 november de spits afbijten. Benieuwd of iedereen z’n fluo-trainingspak aantrok, op Flippo’s gaat kauwen of met gepaste heimwee zal vertellen hoe keitof ze TwinPeaks vonden? Wij ook.

 
Uiteraard worden de negenhonderd liedjes niet zomaar op hun nummer gezet. U mag het allemaal zelf doen door uw drie favorieten hier digitaal aan te stippen. Alles gelezen? Voelt u zich nu aangesproken? Kruis dan 12 november aan in uw agenda.

 

511a5-radiovisie-logo-klein-png-463

 

bab04-140731294-545

 

 

‘Guus kom weer naar us’ bij Radio 2

‘Guus kom weer naar us’ bij Radio 2

 

Gust Decoster reanimeert ‘Belpop’

 

Radio-2-Top-80

 

Van 5 tot en met vrijdag 9 november zendt Radio 2 ‘De klassiekers van de jaren 80’ uit. Voor de gelegenheid kruipt levende radiolegende Gust De Coster (fotocredits: VRT) terug achter de microfoon. Hij presenteert van maandag tot en met donderdag tussen 20:00 en 22:00 uur eenmalig Belpop.

 
‘De klassiekers van de jaren 80’: dagelijks van 09:00 tot 12:00 uur met Benjamien Schollaert en van 13:00 tot 16:00 uur met Anja Daems. ‘De top 30 van de jaren 80’: dagelijks van 18:00 tot 20:00 uur met Caren Meynen. Belpop: dagelijks van 20:00 tot 22:00 uur met Gust De Coster. ‘De top 80 van de jaren 80’: op vrijdag 9 november van 13:00 tot 20:00 uur met Caren Meynen en Marcel Vanthilt.

 

Gust-De-Coster-1-1024x683

 

Wie is Gust?

 
De Coster ontpopte zich in de jaren 80 vooral als promotor van de Belgische popmuziek. Hij lanceerde de term ‘Belpop’ en presenteerde op woensdagmiddag jarenlang het razend populaire ‘Vrijaf’ bij het tweede publieke radionet. Zo was hij destijds verantwoordelijk voor een van de weinige programma’s met alternatieve muziek voor jongeren. Iedereen met naam die een nieuw album genre new wave, alternatieve pop of rock lanceerde kwam bij hem aan bod. Arno Hintjens, Walter Grootaers en Marcel Vanthilt passeerden langs zijn langs microfoon.

 
Zijn eerste stappen in radioland zette hij al begin jaren 80 toen hij samen met Peter De Groot, Luckas Vander Taelen, Dominique Deruddere, Ray Cokes en Marcel Vanthilt de eerste volwaardige en alternatieve Vlaamse vrije radio in Brussel begon FM-Bruxel. In 1982 volgde hij bij de toenmalige BRT Paul Verbrugghe op. Begin jaren 90 werd ‘Vrijaf’ vervangen door ‘Villa Musica’ dat hij samen met Sabine De Vos presenteerde.
In maart 1992 stond hij mee aan de wieg van Radio Donna. In 1995 was hij bij VT4 in dienst als eindredacteur van ‘De Muziekkwis’, en ook in de ‘TV1-Notenclub’ maakte hij deel uit van de redactie. Drie jaar later stopte Decoster bij Donna om samen met Christ Braems (foto onder) kabelradio S&Si Hitmix te beginnen, in april 2000 omgedoopt tot Radio ROXY. In juni 2001 probeerde hij met nieuwszender NOVA FM één van de twee landelijke FM-licenties te bemachtigen. In november van datzelfde jaar werd hij programma-directeur van Contact 2.

 
Tegenwoordig is Decoster adviseur bij onder andere Audio & Media, Aristo Music en Radio Nostalgie. En volgende week hoort u hem dus weer als presentator bij Radio 2. Van maandag tot en met donderdag ontvangt hij tijdens Belpop heel wat interessante gasten, onder meer The Wolf Banes, Dirk Blanchart en Elisa Waut van Red Zebra. Hij zoekt uit hoe het hen nu vergaat.

 
Gust De Coster: “Belpop wordt een echte nostalgische reis! Alleen al de voorbereidingen en contacten leggen met al onze Belpop-artiesten uit de jaren 80 was een waar genoegen. Ik kijk er naar uit om weer even thuis te komen bij Radio 2.”

 

511a5-radiovisie-logo-klein-png-463

 

79eab-140731294-480